EASY OPEN: Open&Close i Push&Tear

Febrer 2020

Els nous sistemes Open&Close i Push&Tear de la gamma Easy Open ideats per Giró permeten una fàcil i còmoda obertura de l'envàs, sense necessitat d'elements de tall. Aquestes noves i innovadores solucions poden realitzar-se amb una GirBagger i GirBagger Speed Line.

 

Open&Close

En primer lloc, ens trobem amb el primer sistema Easy Open que va desenvolupar Giró anomenat Open&Close. Com el seu nom indica, aquest sistema permet obrir i tancar l'envàs múltiples vegades gràcies a una etiqueta adhesiva en forma de llengüeta aplicada sobre la finestra pre-encunyada. Aquesta finestra està dissenyada perquè, un cop extret part del contingut, pugui tornar a tancar-se mantenint el contingut a l'interior de la bossa sense que pugui sortir de forma involuntària. A més, aquest envàs pot destinar-se a un segon ús com, per exemple, compactar bosses de plàstic d'un sol ús per dur-les al contenidor de reciclatge. Això permet estalviar molt espai de residu a la llar. Un altre dels avantatges és que, un cop utilitzat, pot enrotllar-se sobre si mateix i enganxar l'etiqueta per compactar abans de reciclar-lo.

 

 

Push&Tear

D'altra banda, ens trobem amb el sistema Push & Tear, que realitza el mateix tall vertical a la malla, però superposa un film amb un disseny de pretroquel diferent. El pretroquel del Push & Tear està format per un cercle i una línia vertical de manera que el consumidor pot accedir al contingut amb només pressionar el cercle amb el dit i esquinçant l'encuny vertical cap avall. Aquest encuny sense llengüeta (i per tant, un cop obert ja no es pot tancar), sosté l'estructura de l'envàs sense la necessitat d'etiquetes afegides, de tal manera que obtenim un envàs plenament funcional, amb un sistema de fàcil obertura i igual de sostenible que un envàs de malla habitual.