EXACT 100: La millor pesadora de cítrics del món

Març 2016

La Exact 100 és una pesadora dinàmica d'alta productivitat i gran precisió. Un sistema mecánicao molt sofisticat d'alimentació al costat un elaborat algoritme parametritzen els paràmetres de la màquina de forma automàtica per aconseguir un ompliment de cubetes òptim en funció del calibre de la fruita i el pes objectiu.

Un sistema de dits robòtics dosifica el producte a les cubetes amb gran precisió i velocitat arribant fins a 48 peces per segon en els 8 canals.

Exact 100 és una màquina molt versàtil ja que disposa de 4 cintes de sortida bidireccionals que li permeten alimentar multitud d'envasadores. Una configuració òptima és la de instal·lar 4 envasadores GirBagger o, en una implantació multi-format, pot alimentar març GirBagger i 2 envasadores de grapa CA-9S o CA-10.