VERIFICADOR DE PES CHW-S60. Ni un envàs en el mercat sense el seu pes adequat

Abril 2016

Giró presenta el nou verificador de pes CHW-S60.

Un verificador pensat per a ser instal·lat a la sortida d'envasos de qualsevol línia d'envasament hortofructícola podent processar fins a 60 bosses per minut el que permet, en molts casos, utilitzar una única unitat per verificar el pes de tota una línia (pesadora i envasadores).

El CHW-S60 està compost per 3 trams motoritzats independents. El primer tram s'encarrega d'individualitzar les bosses perquè arribin separades convenientment a la zona de pes. El segon tram és el que realitza la funció de pesat. Finalment el tercer tram és el que evacua les bosses al col·lector de sortida o les rebutja si no estan dins el rang de pes admès. El rang de pesos admès pel verificador CHW-S60 va des dels 500 gr als 5,5 kg, cobrint totes les necessitats habituals de l'envasament hortofructícola.

Pot treballar en dos modes de funcionament: La manera de major precisió de pesat, que permet processar de +/- 5 gr. En la manera de major velocitat arriba fins a les 60 bosses / min disminuint lleugerament la precisió fins als +/- 10 gr. Aquest verificador té una pantalla tàctil que ofereix una completa i detallada informació i disposa de connectivitat a GirControl Plus. Gràcies a això, tota la informació que va processant és enviada i emmagatzemada perquè pugui ser consultada i analitzada quan es desitgi.